Peter Hess®-Klangpädagogik und-Klangtherapie für Kinder / Hangtherápia gyermekeknek Peter Hess módszerével

A magyar nyelvű szöveg az alábbiakban található…

von Gastautorin Zsuzanna Radnai, Peter Hess® Akademieleiterin Ungarn

Klangtherapie für Kinder 25 Jahre Praxis in der Bewegungs- und Klangtherapie mit Kita- und Schulkindern

In meiner enkelreichen Familie habe ich sehr gute Erfahrungen mit den Klangschalen zur Beruhigung, zur Entspannung, aber auch für die Aufmerksamkeit erzielen können.

Aufgrund meiner langjährigen Erfahrungen habe ich ein experimentelles Programm entwickelt für Kita- und Schulkinder: Wie wirkt die Klangtherapie auf sie und wie kann diese Wirksamkeit geprüft werden?

Zweck des Experiments war, die gesundheitsfördernde, beruhigende und unterstützende Wirkung der Peter Hess® – Klangtherapie bei Kindern in unterschiedlichen Altersgruppen aufzuzeichnen. Zur Beteiligung der Kinder in diesem Experiment haben wir die Einwilligungen der Eltern und die Zustimmungen von den Kindergärten, Schulen und Behörden eingeholt.

Auf den von uns entwickelten Fragebögen bzw. Tabellen wurden erkennbare Veränderungen von den Pädagogen oder Klangmassagepraktikern einmal in der Woche auf der Skala 1 (niedrig) – 5 (hoch) pro Kind eingestuft und aufgezeichnet.

In erster Linie interessierte uns besonders das Verhalten von Kindern, die Entwicklung von sozialen Beziehungen, Konzentration, Motivation und kognitive Fähigkeiten im Zusammenhang mit Entwicklungen. Dreimal pro Woche wurden 10-15 Minuten Stille-Pausen mit den Klangschalen in das Kinderprogramm aufgenommen. Die Stille-Pause wurde jedes Mal für alle am Programm teilnehmenden Einrichtungen auf die gleiche Weise nach einem vorgegebenen Szenario durchgeführt, natürlich den gegebenen Umständen angepasst. An diesem 15-wöchigen Programm haben insgesamt 85 Kinder, 65 Kitakinder, 5 Gruppen im Alter von 5-7 Jahren und 20 Schulkinder sowie 1 Musikklasse im Alter von 8-9 Jahren teilgenommen.

Für uns waren folgende Beobachtungspunkte interessant:

 1. ruhig, ausgeglichen
 2. Konfliktmanagement, Selbstdisziplin
 3. offen, freundlich, kooperativ
 4. gut motivierbar, öffnet sich gerne für neue Aufgaben
 5. aufmerksam, beteiligt sich aktiv
 6. kann sich langfristig konzentrieren
 7. begreift die neuen Aufgaben schnell

Alle an dem Programm beteiligten Erzieher bzw. Lehrer und die Eltern waren sich einig, dass die Klangtherapie das Selbstvertrauen und den Mut der Kinder deutlich gestärkt hat. Man konnte beobachten, wie die Kinder angefangen haben, sich selbst zu behaupten und auszudrücken, sie wurden kreativer und aufmerksamer im Umgang miteinander. Sie wurden entspannter und ausgeglichener. Intellektuell hatten die Kinder mehr Verlangen nach Ordnung, ihr Wortschatz hat sich erweitert und ihre Motivation hat zugenommen, eine stärker fokussierte Aufmerksamkeit hat sich entwickelt. Als Nebenwirkung verringerten sich die Fehlzeiten.

Basierend auf diesen Erfahrungen hat sich gezeigt, die Anwendung von Klangschalen hilft Kindern:

 • spielerisch über sich selbst zu lernen
 • Erfahrungen richtig wahrzunehmen, leichter zu kommunizieren
 • sich zu befreien und Erfolgserlebnisse zu sammeln
 • parallel zu den angewandten pädagogischen Methoden deren Wirksamkeit zu erhöhen
 • verbessert die Konzentration, Lernfähigkeit und Kreativität, die Kinder sind ausgeglichener und motivierbar
 • ihre Beziehungen untereinander zu verbessern

Die Entwicklung der Kinderzeichnungen während der 15-wöchigen Klangtherapie mit der Peter Hess® Methode:

In der 1. Woche                         in der 2. Woche                        in der 15. Woche

Arbeitsmaterialien und Auswertungen sind vorhanden, bei Interesse: www.hangmasszazs.hu

Zsuzsanna Radnai

Magyarul:

25 év gyakorlat a mozgás- és hangtherápißaban óvodás és iskolás gyerekekkel

Unokákban gazdag családomban is nagyon sok jó tapasztalatot szereztem a hangtálakkal a nyugalomhoz, a kikapcsolódáshoz és a figyelem eléréséhez.

Sok év tapasztalata alapján fejlesz-tettem ki egy kisérleti programot óvodás és iskolás gyerekeknek, hogyan hatnak rájuk a hangtálak és ez a hatás milyen módon tesztelhető.

A kísérlet célja: bizonyítani a Peter Hess hangtálak egészség-megőrző, nyugtató, kiegyensúlyozottságot támogató hatását a különbözö korosztályu gyermekeknél.

A programban való részvételhez a szülők, ill. törvényes képviselőjük, és az intézmények vezetői aláírásukkal igazolták a tájékoztató- és beleegyező nyilatkozatot. Az általunk kifejlesztett táblázatos kérdőíven az észlelt változásokat a pedagógusok, illetve a hangmasszőrök hetente egy alkalommal rögzítették, gyermekenként az 1(alacsony) – 5(magas) skálán.

A megfigyelési szempontok elsősorban a gyerekek viselkedésére, szociális kapcsolataik, koncentrációs, motivációs, kognitív képességeik alakulására vonatkoztak. Hetente 3 alkalommal, 10-15 perces „csend-szünetet“ iktattunk a részt-vevö gyerekek programjába. A csend-szünet minden alkalommal, a programban résztvevő összes intézményben ugyanolyan módon, előre meghatározott forgatókönyv szerint került kivitelezésre, természetesen az adott körülményekhez igazodva. A 15 hetes programon összesen 85 gyerek, 65 óvodás, 5 óvodai csoport (5-7 év közötti korosztály és 20 iskolás, 1 zenetagozatos iskolai osztály (8-9 év közötti korosztály) vettek részt.

A számunkra fontos megfigyelési szempontok:

 1. Nyugodt, kiegyensúlyozott
 2. Konfliktuskezelése, önfegyelme kiváló
 3. Társaival nyitott, barátságos, együttműködő
 4. Jól motiválható, szívesen nyit új feladatokra
 5. Figyelme tartható, aktívan részt vesz a foglalkozásokon
 6. Képes tartósan koncentrálni
 7. Feladatmegértése kiváló

A programban résztvevő szakemberek egybehangzó véleménye, hogy a foglalkozások jelentősen erősítették a gyermekek önbizalmát, bátorságukat. Megjelent az önérvényesítés, az önkifejezés, az alkotóképesség, a figyelmesség egymás iránt. Felszabadultabbak, kiegyensúlyozottabbak lettek. Intellektuális téren tapasztalható lett a rend igénye, a szókincs bővítés, a motiváltság, kialakult a koncentráltabb figyelem. Mellékhatásként csökkentek a hiányzások.

Tapasztalataink alapján a hangtálak alkalmazása segíti a gyerekeket:

 • játékosan saját magukat megismerni
 • élményszerűen érzékelni, könnyedén kommunikálni
 • felszabadultan, sikerélményeket gyűjteni a fejlesztőpedagógiai módszerekkel párhuzamosan alkalmazva növeli azok hatékonyságát – javul a koncentráció, a kreativitás, a gyermekek kiegyensúlyozottabbak, motiválhatóbbak   lesznek
 • normál értelmi képességű, vagy sajátos nevelési igényű gyermekeknél a tanulási  teljesítőképességük, társas kapcsolataik javulnak, egyre több sikerélményt hoznak.

Gyermekrajzok alakulása a Peter Hess módszerü hangtálas kisérlet ideje alatt

    1.             hét                                        2. hét                                     15. hét

Munkaanyagok és kiértékelések rendelkezésre állnak, további információ: www.hangmasszazs.hu Radnai Zsuzsanna.

2 Gedanken zu „Peter Hess®-Klangpädagogik und-Klangtherapie für Kinder / Hangtherápia gyermekeknek Peter Hess módszerével

 1. Hallo Zsuzsana, ich arbeite auch an einer Grundschule und finde deinen Newsletter sehr spannend. Mein Interessiere an den Arbeitsmaterialien und den Auswertungen ist sehr groß und würde mich sehr über eine Nachricht von dir freuen. Liebe Grüße Konni Jender

  1. Liebe Kornelia, ich leite deine Anfrage gerne an Zsuzsanna weiter. Am Peter Hess Institut gibt es auch ein Seminar zum Thema „Der Einsatz von Klangschalen im Schulalltag“, vielleicht wäre das ja inhaltlich interessant für dich? Die genaue Seminarbeschreibung findest du hier…
   Ich wünsche dir viel Freude und Erfolg bei deiner Arbeit mit den Klangschalen.
   Klangvolle Grüße, Katrin

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert