Sound Massage in Denmark / Klangarbejde in Danmark – Peter Hess® Academies Part X

Sound Massage in Denmark Du finder den danske tekst nedenunder…

Guest author: Anne Neess, leader of the Peter Hess Academy Denmark

Anne and Philip started the Nordlys Center (the Northern Light Center) in 1976 in Copenhagen and since then we have worked with massage, personal development, meditation, therapeutic touch and mandala drawings etc. Since 1979, the Nordlys Center has been situated in Silkeborg and thoughout the years, several thousand students have participated in our training to become coaches, massage therapists, masseurs, touch therapists and Peter Hess-Sound Massage Practitioners. Furthermore, Philip teaches development groups and enneagram courses. Anne also teaches mandala-drawing and is the head of the Sound Massage Academy.

In 2004, Philip and I were on an inspirational tour focused on wellness in Germany. In Badenweiler, we saw a poster with a picture of a woman with singing bowls on her body. I immediately knew I wanted to know more about this.

All way back from the 1970’ies we have been using singing bowls in relation to meditation, and therefore we became familiar with the sound and its beauty.

However, to see that the bowls could be placed on the body was a revelation and made immediate sense. At once, we called the Sound Practitioner and shortly thereafter we both got our first Sound Massage. It was a wonderful and deep experience. We asked the Sound Practitioner for more information, and she referred us to Peter Hess.

We found the Peter Hess Institute online and on our way home we passed by Uenzen. There was nobody at his store, so we spent the night in Bremen and returned the next day, where Peter and Lutz were present. I asked Peter if I could learn Sound Massage to teach it in Denmark. Peter thought that was a good idea, and before we went home, we bought our first singing bowls and had a plan how to start Sound Massage in Denmark.

At first, it was difficult to gain enough interest for the courses, since our students thought this was a bit too special, but in 2006 we held our first intensive seminar with Zejlko Vlahovic as the teacher. During the following years, Zejlko taught several intensive seminars and special courses. Both, Philip and I participated in the first course and I kept on learning at them all.

In 2007, I held my first Level 1 courses at the Nordlys Center, and after that both of us had participated in an intensive seminar with Peter in Rhön in 2008, I taught the entire Peter Hess Sound Massage training.

For me, it is an immense joy to teach Sound Massage, and many students have followed the teachings over the last 12 years. I have trained approximately 250 Peter Hess-Sound Massage Practitioners and many more have taken parts of the training. I teach Sound Massage 1-6, and “Health and Sound”. Furthermore, I have developed several speciality courses where I combine Sound Massage and Nordlys Massage and Sound Massage and Polarity Therapy.

We also cooperate with the famous Swedish singer Marie Bergmann who teaches Toning and Sound. In 2019, we will also offer „Emily Hess Sound of Yoga“. I teach all the courses at the Nordlys Center in Silkeborg and at our small department in Copenhagen.

Swedish and Norwegian students often participate in the courses and in this way Peter Hess Sound Massage is spread througout Scandinavia. I offered one course in Norway and some of my students have brought Sound Massage and Nordlys Massage to a small village in Senegal where the inhabitants now offer Sound and Massage to each other and tourists.

Certified sound practitioners can now achieve public registration in Denmark according to the RAB-scheme (Registrated Alternative Therapist) when combined with Nordlys Massage and Coaching.

The public RAB-scheme means that treatments can be sold without some part of the taxes (MW), and it opens the possibility that insurance companies can refer their clients to Sound Massage Practitioners. This arrangement has indirectly given the training a higher quality. The total Sound training consists of 250 hours of training in Sound and Massage, 200 hours of anatomy, 100 hours of disease theory, 50 hours of psychology and 50 hours of other complementary methods and 10 hours of clinic operation.

If you like to read more about other Peter Hess Academies worldwide, read on here…

Klangarbejde in Danmark

Anne og Philip Neess grundlagde Nordlys Centret i 1976 i København og har siden undervist i Massage, Personlig udvikling, Meditation, Terapeutisk Berøring, Mandalategning mm.

Siden 1979 har Nordlys Centret ligget i Silkeborg, og gennem årene har flere tusind studerende gennemført vores uddannelser i Coaching, Nordlys Massage, Terapeutisk Nordlys Massage, , Nordlys Berøringsterapi og Peter Hess Klangmassage. Desuden leder Philip en række udviklingsgrupper og underviser i Enneagrammet. Anne underviser desuden i Mandalategning og er leder af Peter Hess Klangmassageakademi.

I 2004 var Philip og jeg på en wellness inspirationsrejse i Tyskland. I Badenveilen så vi en plakat med et billede af en kvinde med klangskåle på kroppen, og jeg vidste med det samme at det var noget, jeg ønskede at undersøge nærmere.

Helt tilbage fra halvfjerdserne har vi anvendt syngeskåle i forbindelse med meditation, og vi var på den måde fortrolige med selve klangen og den klangmæssige skønhed. Men at se, at man kunne sætte skålene direkte på kroppen, var en åbenbaring, som umiddelbart gav mening.

Vi henvendte os straks til klangmassøren og fik begge kort efter vores første klangmassage. Det var en vidunderlig og umiddelbar dyb oplevelse.

Vi spurgte klangmassøren om, hvor vi kunne lære noget om klangmassage og hun henviste os til Peter Hess. Vi fandt Peter Hess Instituttet på internettet og på vej hjem til Danmark kørte vi forbi Uenchen.

Der var ingen i butikken da vi kom frem, så vi tog en overnatning i Bremen og vendte tilbage den følgende dag.  Her mødte vi Peter og Lütz. Jeg spurgte Peter, om jeg kunne lære klangmassage og undervise i dette i Danmark. Peter synes at det var en god ide og inden vi kørte hjem, købte vi vores første klangskåle og havde sammen med Peter en plan om at starte klangmassage op i Danmark.

I begyndelsen var det vanskeligt at få kurserne i gang, vores kursister synes nok, at det var lidt for specielt, men i 2006 afholdt vi det første intensive seminar med Zelko som lærer.  Zelko underviste de følgende år på flere intensive seminarer og specialkurser. Philip og jeg deltog begge på det første og jeg fortsatte på alle de efterfølgende kurser.

I 2007 afhold jeg de første trin 1 klangmassage kurser på Nordlys Centret, og efter at vi begge havde deltaget på et intensiv seminar med Peter i Rhöen i 2008, har jeg undervist i hele Peter Hess Klangmassageuddannelsesforløbet.

Det er en stor glæde at undervise i klangmassage, og mange kursister har været igennem forløbet over de sidste 12 år. Jeg har uddannet omkring 250 Peter Hess Klangmassører og mange flere har taget dele af uddannelsen. Jeg afholder kurser i Klang 1, Klang 2, Klang 3-4, Supervision, Klang 6 og Helse med klang. Desuden har jeg udviklet forskellige specielle kurser, hvor jeg kombinerer Klangmassage og Nordlys Massage, og Klangmassage og Polaritetsterapi. Vi samarbejder også med den kendte svenske sangerinde Marie Bergman som underviser i Toning og klang. I 2019 vil vi også kunne tilbyde Emily Hess Klang og yoga i Nordlys regi.

Jeg afholder alle Klangmassagekurser både på Nordlys Centret i Silkeborg og i vores lille afdeling i København.

Der deltager jævnligt Norske og Svenske kursister på mine kurser og hele Peter Hess klangmassage spredes af denne vej efterhånden i hele Skandinavien. Jeg har holdt et enkelt kursus i Norge og nogle af mine elever har bragt Klangmassage og Nordlys Massage til i en lille by i Senegal, hvor indbyggerne nu tilbyder både Klang og Massage til hinanden og til tilrejsende.

Certificere Klangpraktikere kan nu opnå offentlig registrering i Danmark efter RAB-ordningen (Registreret Alternativ Behandler). Vi har fået Klangmassage RAB-godkendt, når Peter Hess Klangmassageuddannelsen kombineres med kurser i Nordlys Massage og Coaching.

Den offentlig RAB-registreringsordning betyder, at behandlingerne fritages for moms, og det åbner mulighed for at forsikringsselskaber kan henvise klienter. Ordningen har indirekte givet uddannelsen et kvalitetsløft. Den samlede RAB-uddannelse omfatter 250 timer i Klang og Massage, 200 timer anatomi, 100 timer sygdomslære, 50 timer psykologi, 50 timer andre alternative metoder og 10 timer klinikdrift.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert